Bildnamn
Bildnamn

 Vi är ett företag som arbetar med att bl a
digitalisera Bo Mossbergs bildmaterial.


Vi arbetar också med bildbehandling, layout och
färdigställande inför reprotryck. Vi samarbetar bl a
med Bonnier Fakta och Bokförlaget Opal.Ett stort tack till alla som besökte Bo Mossbergs utställning på Väsby Konsthall!

 

 

Bo Mossbergs bildbiografi finns nu till försäljning!

Se mer info under, Nyheter!

Bildnamn