Bildnamn
Bildnamn

 Vi är ett företag som arbetar med att bl a
digitalisera Bo Mossbergs bildmaterial.


Vi arbetar också med bildbehandling, layout och
färdigställande inför reprotryck. Vi samarbetar bl a
med Bonnier Fakta och Bokförlaget Opal.
Nu finns Bo Mossbergs egen bildbiografi till försäljning!
Se under Nyheter.

En fin artikel i SVD om boken och Bo Mossberg!
Läs här!

Den 6/4 sändes en intervju på Sveriges Radio P1 om Bo Mossberg som konstnär!
Lyssna här!

Bildnamn