Bildnamn
Bildnamn

 Vi är ett företag som arbetar med att bl a
digitalisera Bo Mossbergs bildmaterial.


Vi arbetar också med bildbehandling, layout och
färdigställande inför reprotryck. Vi samarbetar bl a
med Bonnier Fakta och Bokförlaget Opal.Från den 14 januari 2017 kommer Bo Mossberg att visa sina bilder på Väsby Konsthall i en stor utställning!

För mer info, Väsby Konsthall!


VARMT VÄLKOMNA!

 

 

Bo Mossbergs bildbiografi finns nu till försäljning!

Se mer info under, Nyheter!

Bildnamn